Kolektivní vědomí Až dosud byla řeč jen o vlivu podosobností na jedince. Žijeme však na planetě Zemi a Merkaba Matky Země koordinuje Merkaby všeho co je s ní spojeno, tedy i všech lidí. To znamená, že Země spojuje informace o vnitřním stavu každého z nás do jednoho celku a vytváří souhrnou vibraci lidstva - kolektivní vědomí. Tato souhrná vibrace je zároveň požadavek pro místní řídící program někdy označovaný jako Vesmír, někdy jako Bůh, jindy jako Matrix, dát nám víc toho na čem právě kolektivní vědomí vibruje. Víc proto, že tento program pracuje uvnitř zemské  Merkaby a Merkaba vždy zesiluje to co do ní přichází. Tento program je nestraný, živý a inteligentní a jeho úkolem je odpovědět na to co přichází od lidí shodnou vibrací. Merkaba je soustavou rotujících zrcadel a tak zrcadlí lidem souhrn toho co jsou. Navíc musí řadu požadavků materializovat do hmoty. Musí materializovat do hmoty naše kolektivní Světlo i náš kolektivní Stín ve formě osobností a událostí. Kolektivní Světlo je souhrn pozitivních podosobností všech lidí a kolektivní Stín je souhrn negativních podosobností všech lidí. Dění ve světě je odrazem toho, co se kolektivně odehrává v nás. Stín není vidět ve stínu, je vidět jen na slunci a protože jsme až dosud žili v prostředí nízkých vibrací, v nedostatku Světla, ve stínu, neviděli jsme ho. Neviděli jsme co se skutečně odehrává ve světě, ani co se odehrává v nás. Jak množství Světla ve vědomí stoupá, individuálně i kolektivně, začínáme Stín vidět, začínáme si uvědomovat, kde drhneme jako jedinci. Ve světě se to projevuje tím, že staré ztrácí moc nad lidstvem ruku v ruce s tím, jak náš individuální Stín ztrácí moc nad každým z nás. Korupční kauzy, finanční podvody, umělé války, popírání mimozemských civilizací, technologie odepřené lidstvu a mnoho dalšího vyplouvá na povrch. Nejlepší způsob jak změnit vnější svět je změnit příčinu, to je sebe a překvalifikovat své negativní podosobnosti a nebo se nimi rozloučit, pokud změnu odmítají. V tom je naše moc, nejsme bezbraní, jak se nám snaží Stín namluvit. Máme kormidlo ve svých rukou, ale většinou o tom nevíme. Naše odhodlanost změnit se, spojená s vizí, nerozkolísaností a láskou v srdci je mocnější než Stín. Pokud dovedeme změnit sebe, dovedeme změnit svět. Když jsme byli dětmi, rodiče nás vedli k tomu, abychom řadu věcí dělali podle nich. Z povídání v rodině jsme se naučili uvažovat podobně jako rodiče. Ve škole chtěli učitelé, abychom dělali věci podle nich a v práci musíme dělat věci podle pokynů šéfů. To vše v nás vytvořilo dvě věci. Jednak to, že “někdo je autorita” a pak to, že “autorita ví lépe”. V dospělosti máme následně velmi silnou tendenci jednat tím samým způsobem, tentokrát my jako autorita, vůči každému koho vnímáme jako méně schopného nebo méně zralého. Podosobnosti, které nám umožňují tento druh chování jsou velmi aktivní, udělali jsme  je, často nevědomky, vedoucími velkého oddělení v našem vědomí. Na světě takto jednají stovky milionů lidí, ne-li miliardy. To znamená, že kolektivní vědomí bude obsahovat velmi výraznou složku vibrací v tomto spektru. Program, který nám zprostředkovává kolektivní zrcadlení a který je umístěn do Merkaby Matky Země, musí podle toho jednat a materializovat do našeho světa lidi a události shodné vibrace. Výsledkem ve vnějším světě je to, že je mnoho autoritativních vlád a institucí a lidé ve vedení těchto institucí jsou souhrnem šéfů z našich individuálních vědomí. Tak vzniká nesvoboda, diktatury, války, podvody, vše to, co nám vadí ve vnějším světě je uvnitř nás. Jen o tom nevíme. Jakékoliv dění ve vnějším světě má odpovídající podosobnosti ve vědomí každého z nás. Je to důsledkem faktu, že Stvoření je holografické, tedy že celek se promítá do každé sebemenší části Života. Nelíbí-li se vám něco ve vnějším světě, najděte ve svém vědomí odpovídající podosobnost a pracujte s ní. Dejte jí pozornost a Lásku, aby se její temnota mohla zmenšit a její Světlo zesílit. Jste Stvořitel svého života a vaší práci za vás nikdo jiný udělat nemůže. To je tajemství všech Mistrů a šamanů za kterým mnozí cestují do exotických zemí. Mistři a šamané jsou v těchto zemích doma a dělají svoji práci na sobě tam, kde jsou doma. To si lidé neuvědomují. Ten, kdo je chce následovat udělá nejlépe, když bude pracovat sám na sobě také doma, tam má největší potenciál dosáhnout TRVALÉ vnitřní změny, neboť kořeny máte jen doma. Stínu se ve vnějším světě čelí obtížně, většinou nás ovládá, ale ve vnitřním světě jsme to my, kdo můžeme ovládnout svůj stín, jednoduše tím, že mu dáme příležitost k růstu, k proměně na něco pozitivnějšího. Proto nejlepší exotickou zemí jakou můžete navštívit, je vnitřní svět vašeho vědomí.
Pravidla života Vzestup 2012 Historie a události Utajené technologie Odkazy Autor a kontakt
Pravidla Života
Copyright           2012 Úvod Merkaba - tvůrčí nástroj Stvoření Vize Vědomí Jak ztrácíme vnitřní Světlo Kolektivní vědomí Karma a milost Světlo, Láska Čas Dimenze - vibrační roviny Života Rozum, srdce, emoce Postoj, motiv, myšlenka Pozitivní a negativní Světy Minulé, paralelní a budoucí životy Stvoření: Otec - Syn - Duch