Květ života
Květ života vypálený do kamene v Egyptě.
Květ života pod tlapou čínského lva, Čína
Květ života v Efezu, Turecko
Květ života v kruhu v oblilí.
Stojatá vlna primárního Světla vytváří  základ struktury všeho. Další interakcí Světla vznikají stále složitější uspořádání. 
Ze své Merkaby se nikdy nemůžete dostat, nemůžete existovat mimo ni, protože vás vytváří. Merkaba vás nemůže vytvářet mimo sebe.
Základní dvojitý čtyřstěn je nehybný a představuje lidské tělo.
Emoční dvojitý čtyřstěn se otáčí vpravo, pozorováno zevnitř.
Mentální dvojitý čtyřstěn se otáčí vlevo, pozorováno zevnitř.
Každý dvojitý čtyřstěn existuje na jiné frekvenci materializace.
Vznik dvojitého čtyřstěnu - základního stavebního kamene Merkaby.
Podle zpráv na:  http://the2012scenario.com/2012/04/you-can-now-watch-thrive-for-free/ Foster a Kimberley Gamble nyní uvolnili svůj film Thrive (Rozkvět) ke sdílení zdarma. Česky na YouTube: http://www.youtube.com/watch?feature=player_embedded&v=zNKHarmbJzk a nebo ho můžete sledovat na mých stránkách, kliknutím na šipku na obrázku.
Obrázky z filmu Thrive (Rozkvět)    http://www.thrivemovement.com/home     
Merkaba - tvůrčí nástroj Stvoření Merkaba je to co nás vytváří, co spojuje tělo, emoce, rozum a duši do jednoho funkčního celku. Merkaba také vytváří iluzi okolního světa a vše co v něm vnímáme. Merkaba je soustava rotujících těles,  je to geometrický procesor Světla, které nese informaci a Času.  Slovo Merkaba je spojení tří slov Mer - Ka - Ba.   Mer  znamená Světlo, které vše stvořilo, toto Světlo nese informaci a vytváří strukturu.   Ka  je lidská duše, duch, to co dělá každého z nás jedinečným, záznam všeho co jsme. Ba    znamená vnější proměnlivou realitu, tělo a okolí, život. Merkaba spojuje Světlo Stvoření, lidskou individualitu a “okolní” realitu do jednoho celku, do Života. Merkaba tvoří život. Vše co existuje, má okolo sebe Merkabu, od elementárních částic, až po galaxie a nenechte se mýlit měřítkem. Ve vibračním vesmíru, jako jen ten náš,  je rozměr otázkou frekvence a galaxie nemusí být v absolutním měřítku větší než člověk nebo než atom, stejně  jako na displeji můžete mít malý a velký obraz toho samého.  Stvoření není to co vidíme, ale projekce mysli do energie. Merkaba je šablona, která vytváří realitu,  projektor, který promítá energii ve formě hmoty do prostoru vašeho světa. Je to jako by jste žili na obrazovce vašeho počítače. Veškeré rozhodování se děje uvnitř  procesoru, kde rozměr ani čas nemá smlysl, a na displej se promítají výsledky z programů, které procesor zpracovává. Teprve na displeji vzniká rozměr, čas a iluze reality, a vy tak můžete kliknutím na určitá místa na displeji měnit to co se bude zobrazovat v příštím okamžiku, můžete ovládat hru kterou hrajete. Když rozpoznáte příležitosti a místa, kde udělat rozhodnutí, můžete ovlivňovat svoji realitu. Vaše vědomá část se promítá na obrazovku, vaše podvědomí  existuje uvnitř procesoru, to je vaše skutečné Já. Vaším úkolem v této hře, je spojit obě části dohromady a nalézt se jako celek. Pak získáte vědomou kontrolu nad programem a nad tím co budete, jako postava na obrazovce, prožívat. K tomu, aby jste program  nezneužili, však musíte prokázat určitý stupeň moudrosti a čistoty srdce. Každý žijeme uvnitř své vlastní Merkaby.  Sami!!!  Když potkáme druhého člověka, stane se to proto, že se nejprve informačně spojíme a pak do naší Merkaby začne přicházet informace o druhém člověku a ten se zmaterializuje, promítne,  jako host v našem světě a to samé se děje s námi v jeho Merkabě. Pomocí toku informací vnímáme vzájenou přítomnost. Na Skypu vnímáte hlas a obraz toho s kým povídáte, ve skutečnosti jste však sami. Podobně Merkaba materializuje vše čím jste obklopeni, předměty, vítr, tekoucí vodu, cokoliv co můžete ve vnějším světě zažít. Když někam jdete, jedete, letíte, tak ve skutečnosti nikam nejdete, nejedete ani neletíte, jen se mění vaše okolí. Jste jedinný hrdina svého vlastního filmu, jste stále ve středu obrazovky, a nikdy se z ní nedostanete, jen pozadí se mění. Aby vše bylo navzájem sladěné, Merkaba každého člověka je podřízena Merkabě Matky Země. Jen tak je zaručené, že butede moci žít na Zemi. Kdyby vaše Merkaba rotovala jinak než Merkaba Matky Země, zmizeli by jste ze Země a začali žít v  jiném prostředí. To je podstatou cestování v prostoru a v čase. Vnitřní prostor lidské Merkaby je značně malý, lehce přes dva metry na každou stranu od vašeho těla. Přesto vám dokonalost projekce umožňuje vnímat rozlehlost noční i denní oblohy, neomezenost prostoru a pocit volnosti. Merkaba je systém zrcadel, která odráží energii do patřičných míst vnitřního postoru, kde interferencí (vzájemnou interakcí energie přicházející od různch zrcadel) vzniká iluze hmoty. Některá zrcadla se nepohybují, jiná rotují okolo svislé osy.  Náš vlastní svět je izolován od ostatních a je koordinován s Merkabou hostitele, v našem případě Merkabou Matky Země. Bytost jejíž srdce a mysl je spojeno do Jednoty, je schopna prostřednictvím Jednoty ovládat svoji Merkabu a tím ovládat svoji realitu - rozhodovat jaká informace se bude materializovat v její Merkabě. Může se odpojit od jedné reality a připojit k jiné. Realita je záznam minulosti v poli času (v paměti Stvoření) a opětným průchodem tohoto záznamu tvoříme novou realitu. Učení o Merkabě je velmi staré a doklady o tom jsou po celém světě. Květ života, je dvojrozměrný model Merkaby. Na západě obnovil učení o Merkabě v 80. letech Drunvalo Melchizedek. Téma vzniku života je také dobře zpracované ve filmu Thrive - Rozkvět.  Na spodním obrázku jsou tři dvojité čtyřstěny, ze kterých je Merkaba složena. Je potřeba mít na paměti, že tyto dvojité čtyřstěny nejsou hmota, ale zhuštěná energie, a je to primární zvuk, který způsobuje zhuštění energie do tohoto tvaru (viz kapitola Stvoření Otec, Syn a Duch).  První,  červený čtyřstěn, reprezentuje lidské tělo a je nehybný. Druhý, žluto-zelený, představuje emoční tělo (jinový princip) a otáčí se ve směru hodinových ručiček, pozorováno zevnitř, a třetí, modro-fialový čtyřstěn, představuje mysl (jangový princip) a otáčí se proti směru hodinových ručiček, pozorováno zevnitř. Rychlost otáčení je různá pro emoční a pro mentální tělo. Poměr frekvencí rotace emočního a mentálního těla je dán čísly Fibonaciovy posloupnosti. Pro třetí dimenzi ve které žijeme je to 21/34. To znamená, že na každých 21 otáček emočního těla se mentální tělo otočí 34 krát. Nevím jaká je absolutní rychlost otáčení, ale protože emoce i myšlenky jsou v našem světě nehmotné, domnívám se, že rychlost otáčení je nad barierou rychlosti fyzického světla. Rychlost fyzického světla, je to co nás odděluje od vyšších světů. Poměr otáčení 21/34 představuje je ideální stav harmonického bytí.  Nicméně v naší minulosti dávné i velmi nedávné bylo několik pokusů změnit poměr rotace emočního a mentálního těla Merkaby Země, za účelem ovládání lidstva. To ovlivnilo individuální Merkabu každého z nás do neharmonie . Průchod Země fotonovým pásem  (oddíl “Vzestup 2012”) je příležitost k navrácení všeho do harmonie. Tyto tři dvojité čtyřstěny jsou na stejném místě. Z naší zkušenosti je nemožné, aby na stejném místě byla zároveň tři tělesa, protože naše zkušenost je omezena na vnímání  pouze jedné reality, jedné frekvence bytí. Ve skutečnosti jsou tato tělesa v různých realitách, každé existuje na jiné frekvenci a proto mohou být na stejném místě, aniž by se ovlivňovala.  Každý dvojitý čtyřstěn pracuje s jinou barvou primárního Světla. Okolo proti sobě rotujících dvojitých čtyřstěnů vzniká vír energie ve tvaru plochého disku a tento plochý disk je uvnitř koule se zkosenými stěnami. Počet zkosených stěn závisí na vyspělosti vědomí. Každou Merkabu lze naprogramovat, proto je Merkaba univerzální tvůrčí nástroj. Může vytvářet elementární částici, brouka, člověka, planetu, slunce, černou díru, pocit, světlo, složité rozhodování, může ochlazovat nebo ohřívat, může dělat cokoliv co si umí mysl představit.
Pravidla života Vzestup 2012 Historie a události Utajené technologie Odkazy Autor a kontakt
Zhruba takto vypadá skutečná realita, Hmota vašeho těla se promítá uvnitř Merkaby, informace a energie která vše pohání vstupuje zdola a shora ve formě víru,  jako skálární vlna.
Informace a energie
Informace a energie
Vnitřní svět, jedinný svět který existuje.
Pravidla Života
Copyright           2012 Úvod Merkaba - tvůrčí nástroj Stvoření Vize Vědomí Jak ztrácíme vnitřní Světlo Kolektivní vědomí Karma a milost Světlo, Láska Čas Dimenze - vibrační roviny Života Rozum, srdce, emoce Postoj, motiv, myšlenka Pozitivní a negativní Světy Minulé, paralelní a budoucí životy Stvoření: Otec - Syn - Duch