Částice   času
Částice   času
Směr budoucnost-minulost regenerace
Směr minulost-budoucnost degenerace
Rozum - Srdce - Emoce Prožitek spojení se srdcem: moje myšlenky se začínají ztrácet a najednou si uvědomuji, že se spolu s nimi začíná ztrácet vše co je pro mě v tomto životě důležité. Všichni blízcí ode mě odchází, rozpadají se a já na ně zapomínám, vše co jsem vytvořil a do čeho jsem dal svoji lásku a energii odchází a mizí, všechny věci, které mi něco připomínají mizí, mé názory mizí, vše co vytváří mě jako člověka se rozpadá na prach. Propadám se do tmy, do nicoty, do neznáma, zoufale volám nééé, vrať mi zpět vše to na čem v tomto životě lpím, ale vyšší Já je nesmlouvavé a pokračuje. Není tam strach, jen vnímám nepřipravenost na takový krok, na rozloučení, na vzdání se všeho toho s čím se identifikuji a co mě vymezuje. Vše potemnělo, vše s čím jsem se identifikoval zmizelo, ale já existuji dál, překvapuje mě to, myslel jsem že se rozpadám, ale teď si uvědomuji, že stále jsem, a tak se překvapeně ptám: "Co tedy jsem?"  "Co ze mě zbylo?" A místo odpovědi se začnu rychle pohybovat vpřed, kde v následujícím okamžiku uvidím světlo. Jdu ještě blíž a to světlo je mé srdce, které září a zároveň slyším hlas, "JSI SRDCE"...... "JSI SRDCE" ...... "JSI SRDCE" ...... Jsme láska, jsme srdce, jsme okno do univerzální mysli, jsme jednotící pricnip, vše ostatní je iluze! Rozvinutá srdeční čakra spojuje šestou čakru s druhou a umožňuje neustálou výměnu informací mezi šestkou a dvojkou. Emoce generované ve dvojce jsou pomocí srdce překládány do jazyka myšlenek šestky a myšlenky generované v šestce jsou srdcem přeloženy do jazyka emocí pro dvojku.  Toto je první rovina komunikace mezi druhou a šestou čakrou. Rovina hierarchie čaker. Druhá i šestá čakra ale mají svoji polaritu a tím se dostáváme k druhé rovině komunikace. Druhá rovina komunikace je pravo-levá, rovina polarit jin a jang. Stejně jako má člověk pravou a levou hemisféru, má i pravé a levé varle/vaječník. Jedno varle je více jinové, druhé více jangové a s vaječniky je to stejné. Následně jedno varle produkuje více jinové spermie a druhé více jangové spermie  a podobně jeden vaječník produkuje více jinová vajíčka zatímco druhý více jangová vajíčka. Kombinace polarit vajíčka a spermie (rotace energie v nich) pak určí výsledné pohlaví při početí. Stranová symetrie je důsledek symetrie energií. Srdce je ale jedno, nemá polaritu a proto může spojovat polarity dohromady a zprostředkovávat komunikaci mezi nimi.  V rovině polarit probíhá na úrovni rozumu komunikace mezi logikou a intuicí a na úrovni emocí, komunikace mezi jinovou a jangovou částí člověka. Levá hemisféra pracuje s logikou, matematikou a jazykem, a ovládá pravou část těla. Pravá hemisféra pracuje s obrazy, hudbou, zvuky a rozprostřeným uvažováním a ovládá levou část těla. Mezi oběma hemisférami je most - corpus callosum, široký, placatý svazek nervových vláken, která zprostředkovávají přenos informace mezi hemisférami. Každý orgán v těle, má-li správně pracovat, potřebuje životní vibrační energii. Corpus callosum je zprůchodňován energií srdeční čakry, na obrázku nahoře označenou jako fialový paprsek vzhůru. Informace z levé hemisféry je tak překládána vibracemi vycházejícími ze srdeční čakry vzhůru, do jazyka pravé hemisféry a podobně informace z pravé hemisféry je překládána do jazyka levé hemisféry. Červený paprsek ve směru dolů zprostředkovává ve druhé čakře výměnu informací typu jin -jang mezi pravou a levou částí těla. Logika a intuice, jin a jang jsou polarity mysli ve dvou rovinách. Když člověk ve svém vědomí sjednotí intuici s logikou, polaritu jin a jang a odevzdá mysl srdci, splyne s univerzální myslí a univerzální mysl je SRDCE - jednotící princip Stvoření. K tomu aby srdeční čakra mohla spojit všechny polarity do Jednoty musí být schopna pracovat ve třech směrech rotace a proto nemůže mít polaritu. Ostatní čakry rotují jen v jednom nebo ve dvou směrech. Srdeční čakra je zdroj Lásky pro člověka, když správně pracuje člověk má dost své vlastní lásky a nepotřebuje ji brát druhým. Láska je celistvý vír energie (vír ve třech osách). Vyvážením základních polarit jin-jang a rozum-cit se člověk otevře poli času, nekonečnu, věčnosti, přímému poznání a otevře si vrátka do vyšší dimenze, do další roviny existence. Muž a žena jsou dvě poloviny člověka. V dualitě lze stav vnitřní rovnováhy a otevření se poli času dosáhnout dvěma způsoby, buď z druhé čakry, nebo ze šesté čakry. Obě zmíněné čakry, druhá i šestá mají polaritu typu jin-jang. Je-li srdeční čakra, která tvoří most mezi dvojkou a šestkou, alespoň částečně funkční, pak vyvážení polarity ve dvojce způsobí vyvážení polarit v šestce a vyvážení polarit v šestce vyváží polarity ve dvojce. Vyvážení polarit jin-jang ze šesté čakry spočívá v hluboké meditaci, při které člověk pracuje s vnitřním mužem a s vnitřní ženou a uvádí je v sobě energeticky do souladu. Vnitřní láska mezi vnitřním mužem a vnitřní ženou spojí obě polarity do jednoty a adept (muž, žena) se následně může vědomě rozhodovat kterou svojí část kdy použít a do jaké míry. Tím je jedinec připraven na otevření se poli času. Mnohem účinější, ale stejně obtížné je spojení polarit z druhé čakry ve vnějším světě sexuálním energetickým prolnutím muže a ženy. Při tomto způsobu meditativního sexuálního spojení, oba partneři navíc nahromadí velké množství energie (Světla) které mohou následně použít na cokoliv. V době Atlantidy a za starého Egypta se vyučovala technika duchovního sexuálního spojení, které vedlo k osvícení a k dosažení nesmrtelnosti. Vyrovnáním degenerativního a regenerativního proudu času tělo začalo existovat ve věčné přítomnosti. Stejný způsob používal Ježíš, když potřeboval v těle nashromáždit dostatečné množství Světla před tím, aby mohl vědomě projít smrtí. Oba způsoby vyžadují delší přípravu a dobrou schopnost ovládat mysl. V případě práce ze šesté čakry je potřeba si udržet bdělost a jasné myšlení v pozměněném stavu vědomí a neusnout. Při práci z druhé čakry je nutné ovládat své tělo a udržet si během orgasmu jasné vědomí a nepodlehnout mu. Domnívám se, že důvod proč negativní síly v našem světě sexualitu buď degradovaly, nebo z ní udělaly tabu je ten, aby člověk nezačal tuto jednoduchou a zcela přirozenou cestu používat pro své duchovní pozvednutí a osvobození se od systému ve kterém žije. Od určité vibrační úrovně není ani muž ani žena, ale je člověk. Jak energie vibračně klesá do nižších dimenzí, celistvá bytost člověka se musí rozdělit na dvě energie-bytosti, muže a ženu. Nicméně obě energie touží po splynutí zpět do jednoty tím nejpřirozenějším způsobem. V Jednotě se může člověk vědomě kdykoliv rozdělit na své dvě části, muže a ženu, když chce být jako dva a stejně tak se mohou tyto dvě části, podle své vůle a kdykoliv zpětně spojit do celku. Je to obdoba Stvořitele, který se rozdělil na trilióny bytostí a poznává sám sebe.  Veškerá učení, která odmítají duchovní rozměr sexuality, nebo líčí sexualitu jako něco co je na duchovní cestě dokonce rušivé jsou nástrojem negativity a slouží k zastavení duchovního růstu člověka. Tato učení šíří další velkou lež z mnoha, ve kterých je uvězněn člověk. 
Pravidla života Vzestup 2012 Historie a události Utajené technologie Odkazy Autor a kontakt
Pravidla Života
Copyright           2012 Úvod Merkaba - tvůrčí nástroj Stvoření Vize Vědomí Jak ztrácíme vnitřní Světlo Kolektivní vědomí Karma a milost Světlo, Láska Čas Dimenze - vibrační roviny Života Rozum, srdce, emoce Postoj, motiv, myšlenka Pozitivní a negativní Světy Minulé, paralelní a budoucí životy Stvoření: Otec - Syn - Duch