Pozitivní a negativní světy Když jsem se někdy na začátku 90tých let poprvé dozvěděl o existenci negativity ve vyšších dimenzích nechápal jsem jak je to možné. Představoval jsem si, že vše co je vyšší než naše realita musí být božské, krásné a harmonické. Strávil jsem mnoho času, abych pro sebe našel odpovědi, které by mě uspokojily, a dodnes mnohé hledám. Považuji však tuto informaci za velmi důležitou k pochopení vyšších negativních sil, které se zde na Zemi projevují a tak jsem se ji rozhodl zařadit, i když není celistvá. Pozitivní skupina, jsou lidé kteří spojují svoji hodnotu s výsledky dosaženými ve vnitřním světě. Důležité je spojení se srdcem, řídí se podle cítění v srdci, intelekt je na druhém místě. Hledají vnitřní harmonii, radost, spojení s ostatními a se Životem. Důležité jsou pro ně vnitřní hodnoty. Dělá jim radost přispívat celku a podporovat druhé, protože dovedou podpořit sami sebe. Dávají přednost vnitřní  integritě před výsledky ve vnějším světě. Pozitivní skupina podporuje emoce i intelekt a snaží se dát obojí do rovnováhy. Příklady: domorodé kmeny, skuteční přátelé, dobrovolná sdružení. Negativní skupina, jsou lidé, kteří spojují svoji hodnotu s výsledky dosaženými ve vnějším světě. Většinou je spojuje touha ovládat, vlastnit, být slavní, nebo nějak vynikat. Druhé respektují jen pokud od nich mohou něco získat. Harmonie je pro ně nepodstatná a nahrazují ji řádem a disciplinou. Hledají oddělenost od ostatních a oddělenost od Života. Není pro ně důležité jací jsou, ale co dokázali. Emoce jsou vnímány jako překážka. Intelekt je vše. Každý z nich chce být ten první a nejdůležitější. Příklady: armáda, náboženství, nadnárodní společnosti, banky, vlády, všechny pyramidální struktury. Každá skupina, pozitivní i negativní, násobí energii jednotlivců a vytvoří mnohem více energie než by byl součet toho co vytvoří její členové individuálně. Pozitivní skupina použije tuto energii k dalšímu prohlubování harmonie. Negativní skupina použije tuto energii k dokonalejšímu ovládání a ke zdokonalení řádu. V negativní skupině vzniká občas harmonie jako vedlejší produkt v důsledku směřování ke společnému cíli. Negativní civilizace jsou ve třetí, čtvrté a páté dimenzi a jejich cílem je budování impérií a podrobování si méně rozvinutých civilizací. I ony však musí respektovat zákon svobodné vůle a tak si nemohou podrobit, například Zemi silou. Musí hledat ty z nás kteří mají podobné preference jako oni a tyto lidi pak vynáší do vlivných pozic ve vládách, ve velkých společnostech, ale i v místní samosprávě. Neustále hledají v méně rozvinutých světech lidi, kteří dávají přednost touze ovládat, řádu, disciplině a výsledkům a snaží se je inspirovat svojí filozofií. Tak vznikla nacistická filozofie, následné podmínky k nástupu Hitlera a druhá světová válka. Negativní civilizace stojí za vznikem všech impérií, obřích společností, armád, náboženství a ostatních pyramidálních struktur.  Veškeré elitářské filozofie jsou jejich dílo. Elitářské uvažování je v mnoha náboženstvích, 144000 spasených u Jehovistů, spasení a hříšníci v křesťanství, zpověď u katolíků, myšlenka vyvolených a podobně. V civilním životě jsou to nástrahy typu VIP, tituly, pozice ve společnosti nebo v zaměstnání, známosti s vlivnými a slavnými, celebrity a jejich kult, móda, většina televizních pořadů, která se skrytým způsobem snaží v divákovi zakotvit určitý postoj, zprávy, většina tisku, atd.  V současném duchovním hnutí je mnoho směrů, které jsou negativní. I zde jako ve všem ostatním je rovnováha a zhruba 50% představuje pozitivní a 50% negativní orientaci. Z mého vlastního pozorování a za sebe, mohu říci, že směry pracující se srdcem a s prožitky jsou téměř vždy pozitivní a směry pracující se symboly, informacemi a energiemi, mohou být negativní. Pokud jde o meditaci, záleží na orientaci toho, kdo ji provádí a na vnitřním motivu proč ji dělá. Když půjdu na seminář s negativní orientací, není na tom nic špatného. Člověk se učí v dualitě. Na vyssí úrovni je negativní a pozitivní směr to samé jako levá a pravá ruka Stvořitele. Obě ruce se jednou sejdou v srdci a na úrovni Jednoty obě ruce spolupracují. Jsem-li na pozitivní cestě, posiluji svoji Lásku: Láska roste tím, že se setkává s negativitou a transformuje ji. Setkání se s jedním svým stínem a jeho pochopení, je více než být ponořený hodiny do Světla, ale nic na sobě nezměnit. Jsem-li na negativní cestě posiluji intelekt a disciplinu. Některé znaky možné negativní duchovní skupiny: mnoho pravidel, trest za nedodržení pravidel, oddělení mužů od žen, udílení rad, jednostraná komunikace od učitele k posluchači a ne opačně, neveřejné sdílení - sdílení pouze s učitelem, bez přítomnosti ostatních, guru, práce se symboly, vyhýbání se pocitům a nesdílení pocitů, práce pouze ze šesté čakry, vážnost, nepřítomnost smíchu a radosti nepřítomnost pohybu, doteku a tance, strnulost, řád je nadřazen pocitům, izolace od ostatních, vnější duchovní autorita, Pro mnohé toto může být velmi citlivé téma a tak je potřeba dát věci do souvislostí. Planeta Země je po mnoho tisíc let spravována negativními silami z vyšších Světů a tato správa zkončí v prosinci 2012. Po celou tu dobu stovek našich životů, zažíváme těžké zkušenosti, abychom poznali jaké to je žít v prostředí bez lásky a dovedli si následně lásky a Světa odkud jsme přišli, vážit. Nežijeme po tisíce let v negativním světě proto, že jsme svým založením negativní, ale žijeme zde pro své vlastní poznání. Pokud vás život zavane do skupiny, která upřednostňuje některý ze shora vyjmenovaných znaků, je to zcela v souladu s vaším duchovním vývojem.   Ze shora uvedeného seznamu se podívejme na jeden konkrétní znak, jako na příklad. Podívejme se na: práci se symboly.   Pracujete-li se symboly, vaše srdce se toho nezůčastní a vy pracujete z mysli. Srdce symboly nepoužívá, je nad nimi, má jiný systém práce. Srdce nemanipuluje s energií, srdce ji transformuje přímo do žádaného výsledku. Mysl neumí energii transformovat a může s ní jen manipulovat. Srdce je nástroj Jednoty, ale při práci z mysli jste na nedefinovaném území, můžete být v Jednotě, a můžete být zcela mimo ni a ublížit si. Symbol je zářič energie a sám o sobě je to neutrální nástroj. My chceme z nějakého důvodu tuto energie použít a tak použijeme symbol jako zdroj energie a někam ji nasměrujeme, dáme jí záměr a cíl. To je práce z mysli a velmi záleží na našem motivu. Tímto způsobem můžeme snadno, z nevědomosti nebo nepozornosti, porušit rovnováhu Života. Život, ale neustále dorovnává všechny děje do rovnováhy a tak pokud porušíme rovnováhu, Život nám vezme část naší energie na dorovnání. Zaplatíme tedy dvakrát, poprvé, když něco uděláme a podruhé, když to musíme energeticky vyrovnat ze svého. Tak zvané “páchání dobra je skvělým příkladem takového přístupu. Zkusme se nyní podívat na to, jak by se situace vyvíjela pokud bychom pracovali ze srdce. Srdce žádný symbol nepotřebuje, srdce je transformační nástroj a tak přímo vytvoří potřebnou energii z jiné energie, dá jí záměr, cíl a vyšle ji. Srdce je však spojeno s Jednotou a proto než něco vytvoří, hledá jestli je to v harmonii se Životem. Pokud by to v harmonii nebylo, srdce to ani nevytvoří. Vaše mysl může protestovat, že se něco něděje, nebo naopak děje, ale protestuje jen proto, že nechápe co v harmonii je a co ne.  Děláte-li něco ze srdce, nemůžete si energeticky ani karmicky ublížit. Jako další příklad uvedu práci s Merkabou. V kapitole o Merkabě, se zmiňuji, že to byl Drunvalo Melchizedek, kdo v západním světě obnovil toto pradávné učení. Drunvalovi přišel nejprve imlulz vyučovat Merkabu tak, aby byla srozumitelná pro západního člověka, tedy s použitím rozumu. Brzy na to začali někteří jeho žáci s Merkabou experimentovat. Rozum rád zkouší to i ono, aniž by chápal co tím způsobí. Ještě horší bylo, že tyto  experimenty neprováděli jen na sobě, ale prohlásili se za učitele Merkaby a tuto pozměněnou techniku začali vyučovat. Ego se chopilo příležitosti a chtělo být slavné. Někteří používali nevhodné frekvence rotace a podle slov Drunvala  asi 200 lidí skončilo v ústavech pro duševně choré. Další roztáčeli dvojité čtyřstěny v opačném smyslu a vytvářeli pole anti-života. Zájemci najdou více na YouTube (pouze v angličtině). Mnoho různých škodlivých variant praktikování Merkaby se šířilo světem a nevyhnulo se ani naší republice. Znám jednoho lektora ze severní Moravy, který učil rotovat jen jeden čtyřstěn proti druhému, namísto jeden dvojitý čtyřstěn proti druhému dvojitému čtyřstěnu. Jedinné co všichni tito lidé dokázali bylo to, že ukázali Životu, že nejsou připraveni používat dar Merkaby vědomě, že by ji zneužili pro svoji slávu nebo jiné osobní cíle a výsledek je ten, že se mnozí odřízli od právě přicházejícího Vzestupu, jako dosud nevyzrálé bytosti. Vyzrálost není v hlavě, intelektu, vzdělání, duchovních technikách, ve stozích načtených duchovních knih a odmeditovaných hodinách, ale ve spojení se srdcem. Teprve v roce 2010 přišlo Drunvalovi, že má začít vyučovat Merkabu ze srdce a tak nebezpečí, že si jeho žáci ublíží pominulo. Hlava má téměř nulovou moudrost a proto není divu, že se stalo co se stalo. Mnozí z těchto “učitelů” spolu se svými následníky, byli ti, kdo zneužili Merkabu k ovládání lidstva v období Atlantidy. Jejich karma zapracovala a budou mít přiležitost zůstat ve 3D a pochopit mnohé potřebné, ale dosud nezvládnuté lekce. Pokud by přešli do vyšší dimenze, ohrozili by svoji nevyzrálostí celé civilizace. Ti kdo nepodlehli svodům ega si žádnou újmu nepřivodili. Pro mě osobně je to krásný příklad toho, jak Život napřed otestuje zda ti kdo v minulosti něco zneužili již změnili své postoje, a teprve následně nabídne to samé novým adeptům, tentokrát však bez pokušení pro ego. Pokud je člověk ve spojení se srdcem nemusí se bát navštívit jakýkoliv seminář, bez ohledu na to jaký přístup se používá.  Sám pak cítí, kdy je něco v nepořádku a žádnou takovou techniku zkoušet nebude, ani nikomu nedovolí, aby na něm dělal cokoliv co necítí jako bezpečné. Na druhou stranu, pokud je člověk opravdu v srdci, ztrácí potřebu na semináře chodit, neboť má vlastní spojení se Zdrojem Všeho co Je. Před časem jsem byl na deseti denním negativním semináři, aniž bych věděl, že bude takový. Po dvou dnech jsem odjel. Dalo mi to obrovské pochopení, vhled a osvobození se od vnější duchovní “autority”, kterou jsem nahradil svým vlastním spojením s Jednotou a je dost možné, že bez toho by mé stránky nikdy nevznikly. Moji přátelé tam byli až do konce a vrátili se stejně nadšeni jako já, jen jejich lekce byly jiné. Proto není tak důležité co je pozitivní a co negativní, ale mnohem důležitější je co si z toho dovedeme odnést a každý si odnese právě to co zrovna potřebuje. Já si odnesl poznání, jak učitel kompenzuje nedostatky ve své čtvrté čakře nadměrným používáním čakry šesté. Ze své šesté čakry se snaží ovládat okolí a protože mu nedostatečná funkčnost transformačních schopností jeho srdce nezajišťuje dostatek vlastní potřebné energie a tak ji bere druhým. Když se takový guru setká s někým, kdo má silnou srdeční čakru a kdo má dostatek sebelásky, pak jeho moc nad takovým člověkem končí. Silné srdce nelze ze šesté čakry ovládat. Je-li člověk v srdci je neporazitelný, když se ho podaří vychýlit do hlavy, ztrácí svoji sílu a energii.
Pravidla života Vzestup 2012 Historie a události Utajené technologie Odkazy Autor a kontakt
Pravidla Života
Copyright           2012 Úvod Merkaba - tvůrčí nástroj Stvoření Vize Vědomí Jak ztrácíme vnitřní Světlo Kolektivní vědomí Karma a milost Světlo, Láska Čas Dimenze - vibrační roviny Života Rozum, srdce, emoce Postoj, motiv, myšlenka Pozitivní a negativní Světy Minulé, paralelní a budoucí životy Stvoření: Otec - Syn - Duch