Akashická knihovna (pole času)
Akashická knihovna (pole času)
Minulý život
Přítomnost
Budoucí život
Záblesky z různých životů se materializují v takovém pořadí, které nejlépe vyhovuje požadavkům Vyššího Já na výuku a sbírání zkušeností.
První život:    Minulost
Druhý život:    Přítomnost
Pořadí materializace v Merkabě: První, druhý, první, druhý ...
Minulé, paralelní a budoucí životy Všechny své životy, minulé, budoucí i paralelní, žije člověk současně. Merkaba dovede mnohem více než materializovat pouze jeden život současně. Merkaba je velmi účinná a  dovede materializovat (promítat hmotu) v jednom čase do různých realit. Jako hrubé přirovnání by mohlo posloužit televizní vysílání. Všechny programy vysílají současně a přesto váš televizor vybere jen ten jeden správný. Kdyby jste ke stejné anteně připojili další televizor, můžete na něm sledovat jiný program, nezávisle na tom co sledujete na prvním televizoru. Podobně Merkaba ve stejném okamžiku materializuje život na různých vibračních rovinách, například 3D, 4D, 5D, astrální světy a světy na harmonických frekvencích 3D, 4D, 5D, pokud v těchto realitách žijete. Například k tomu, aby jste mohli mít sny, musí Merkaba pracovat na harmonické frekvenci našeho světa, ale zároveň si ve spánku držíte své fyzické tělo, a tak Merkaba současně musí pracovat i na základní frekvenci tohoto světa a vytvářet vám tělo. Merkaba současně materializuje realitu paralelních životů a realitu linie minulost- budoucnost. Pro jednoduchost si představme, že záblesky Světla v Merkabě, jsou poskládány do sérií. Každá série záblesků, obsahuje vždy jeden okamžik z každé reality ve které se právě nacházíte. Tyto série jdou jedna za druhou (triliony za vteřinu) a vytváří zdání oddělených realit. Každý záblesk je nasměrován k odpovídající osobnosti. Na příkladě na spodním obrázku, je záblesk ze života v minulosti vždy směrován k osobnosti žijící v minulosti” a záblesk z přítomnosti je směrován k osobnosti žijící v přítomnosti. Žádná z obou osobností nemá ponětí o tom, že žije ješte v jiném čase. Pouze Vyšší Já si je vědomé dvou životů. Zjednodušené schéma materializace reality v Merkabě, v tomto případě ve 3D se dvěma životy. Záblesky reality v Merkabě jsou nesmírně krátké a jednotlivé životy jsou navzájem promíchané, takže kauzalita mezi životy proudí všemi směry, z “minulosti” do “budoucnosti”  z “budoucnosti” do “minulosti”, mezi paralelními životy a mezi dimenzemi, neboť vše se prolíná a ovlivňuje. Tímto způsobem se nesmírně urychlí sbírání zkušeností vaším Vyšším Já. To co by v lineárním čase trvalo statisíce let, lze prožít a pochopit během reálného času, který se rovná rozpětí jednoho života. Na úrovni Vyššího Já umožňuje mechanizmus fungování Merkaby pochopit jak postoje a činy v jednom životě ovlivňují postoje a události ve druhém životě, jak je vše svázáno dohromady do jednoho živého organizmu, do Života.  Záznamy Akashické knihovny se neustále přepisují prožíváním událostí znovu a znovu, dokud nejsou jednotlivé lekce plně pochopeny. Proroctví jsou mnohdy výpovědí o minulém průchodu Života určitým letopočtem. To neznamená, že při opakovaném průchodu tím samým datem budou události stejné, to je velmi nepravděpodobné, ne-li nemožné. Skutečné proroctví je informace o události, kterou si skupina duší naplánovala prožít a která je zapsána do Knihy Života.  Když se vám objeví situace z minulého života, která vás zatěžuje v současnosti, je možno toto trauma projít znovu, přepsat svoji minulost a tím následně změnit svoji současnost. Je to možné proto, že vaše minulost se nestala v minulosti ale děje se právě teď, jen na jiném místě v prostoru událostí a v Merkabě se materializuje v jiném časovém okně než vaše současnost. Postup je takový, že v srdci nashromáždíte co největší množství lásky k sobě, jaké jste schopni cítit a vyšlete impulz energie lásky spolu s přáním změny sami sobě do chvíle před svým kritickým rozhodnutím v “minulosti”. Tím že vaše “minulé” já dostane impuls lásky spolu s příchutí varování z důsledků, většinou změní své rozhodnutí a zachová se jinak než v předchozím běhu polem času. Vaše Merkaba zařadí do svého programu pár okamžiků z minulosti a vytvoří vaše minulé já, které prožije zlomek svého minulého života. Prožijete jen to co jste si uvědomili, že chcete opravit. Tímto způsobem lze udělat mnoho vnitřní práce. Ta není omezena jen na tuto realitu, lze opravit i situace v jiných světech, na jiných vibračních rovinách, pokud jste v nich inkarnováni. Život vám vždy podá ruku, když si přejete něco pochopit, nebo něco zahojit. Vědomý člověk je nesmírně mocný.
Pravidla života Vzestup 2012 Historie a události Utajené technologie Odkazy Autor a kontakt
Pravidla Života
Copyright           2012 Úvod Merkaba - tvůrčí nástroj Stvoření Vize Vědomí Jak ztrácíme vnitřní Světlo Kolektivní vědomí Karma a milost Světlo, Láska Čas Dimenze - vibrační roviny Života Rozum, srdce, emoce Postoj, motiv, myšlenka Pozitivní a negativní Světy Minulé, paralelní a budoucí životy Stvoření: Otec - Syn - Duch