Neznámý autor
Mark Twain
Albert Einstein
Bruce Lee
Každá velká dosažená věc byla kdysi považována za nemožnou.
Velcí lidé se vždy setkali se zuřivou opozicí od podprůměrných myslí.
Představivost je důležitější než vzdělání.
Lidé se bojí toho čemu nerozumí.
Nikdy jsem nedovolil, aby mé školy ovlivnily mé vědění.
Vnější a vnitřní technologie Ve světě dvou polarit vždy existují dva způsoby, jak něčeho dosáhnout. První a pro nás zatím převažující jak něco dosáhnout,  je uskutečnit změnu ve vnějším světě. Vnější svět ovládáme pomocí těla a tak pokud se například chci ohřát, naštípu dříví a rozdělám oheň. To samé lze dosáhnout tak, že místo těla použiji svoji Merkabu. Tento způsob, při kterém vytvořím změnu ve vědomí a moje Merkaba ji následné promítne do “reality” ale vyžaduje vyspělé vědomí s množstvím vnitřního Světla. V brzké budoucnosti, kdy se vibrace kolektivního vědomí mnohonásobně zvýší bude tento způsob běžně používaný. Lidé používali vnitřní technologie ve své minulosti, v dobách, kdy Země pobývala ve vibracích 5D a půjde jen o to se rozpomenout na naše ztracené schopnosti. Pád Atlantidy způsobil vibrační pád do 3D a následnou nutnost začít používat vnější technologie. Dobrým příkladem používání vnitřní technologie pro přípravu jídla je Henri Monfort, který materializuje stravu pro buňky svého těla přímo uvnitř svých buněk z pranické energie. Zde je záznam z jeho nedávné návštěvy v Čechách: Svět je projekcí mysli do energie a tak platí, že cokoliv si umí člověk představit je možno realizovat. Život nás učí nejprve vnější způsob a ten nás postupně dovede ke způsobu vnitřnímu. Vnější technologie jsou pomocí na naší cestě za Světlem a jejich používání je přechodný jev. Každá civilizace projde stádiem, kdy napřed pozná jak co dělat ve vnějším světě a posléze si uvědomí, že to samé lze dosáhnout pomocí vnitřní technologie mysli a vědomí. Ve skutečnosti je i každý vnější způsob lidského konání zprostředkován naší Merkabou, ovšem na nevědomé úrovni a mnohem pracněji, než jak by se dělo na vědomé úrovni. Vnější způsob konání vyžaduje pouze intelekt a nepotřebuje vyladěné emoce. K tomu, aby mohl člověk používat vnitřní způsob, musí spojit intelekt a emoce do jednoty. Vyspělé technologie pozitivních mimozemských civilizací jsou součástí jejich vědomí. Tyto přístroje reagují na jejich mysl a emoce. Postupně se ztrácí i vnější tvar a skutečně vyspělá bytost dělá vše prostřednictvím svého vědomí. Lidstvo je v současném stupni vývoje ve stádiu, kdy vnější technologie je téměř výhradně způsob, jak cokoliv dosáhnout. Od dob průmyslové revoluce 19. století se mnoho vynálezců snažilo uskutečnit sny, které byly v té době považovány  za nemožné. Jak je patrné z následujících řádků, lidstvo má zcela jiný problém a to překonat omezení, která na sebe nevědomky vzalo. Náš problém není problém technologický, jak něčeho dosáhnout, ale problém mentální klece, problém svázanosti mysli, problém pochopit, že vše je možné a že slovo nemožné je jen iluze. Budu-li trvat na tom, že něco je pro mě nemožné, pak to tak pro mne bude, ale pro druhého s jiným vnitřním nastavením bude to samé možné. Mysl dá člověku vždy to v co sám věří. I na duchovní cestě je mnoho lidí, kteří mají problémy s přijetím řady věcí popisovaných na těchto stránkách. Zde je jednoduchý příklad, který o mentální kleci hodně napoví.  Na obrázku je 9 bodů které máte spojit čtyřmi úsečkami (4 rovnými čarami). Čáry se mohou křížit, ale konec jedné čáry je vždy výchozím bodem následující čáry. Nic víc nic míň. Žádný trik v tom není. Věnujte tomu trochu úsilí a času. Případně si překreslete obrázek na papír. Čím více energie do toho dáte, tím větší následný přínos pro vás. Pokud potřebujete pomoci, tak jako jsem potřeboval já, pak řešení je zde: A jestli jste použili nápovědu, nezoufejte, vaše mysl se ve správný čas sama rozšíří. Napřed musíme vyčistit své postoje, motivy a emoce, abychom uměli správně používat svoji mysl a neublížili buď sobě, nebo druhým, neboť geniální mysl je dvousečná zbraň. Tři zákony Arthura C. Clarkeho: 1) Když významný starší vědec prohlásí že něco je možné, má téměř vždy pravdu. Když     prohlásí, že něco je nemožné, téměř vždy se mýlí. 2) Jedinný způsob jak poznat hranici možného je dostat se za ní ... do nemožného. 3) Dostatečně pokročilá technologie je k nerozeznání od magie. Cestovat železnicí velkou rychostí je nemožné, neboť pasažéři by se zadusili. Dr. D. Lardner (1793-1859) Filozof a astronom, University College London V roce 1895, osm let před tím, než bratři Wrightovi uskutečnili první let v historii letectví, prohlásil Lord Kelvin, president královské akademie věd Anglie, že “Stroj težší než vzduch  létat nemůže.” Tentýž Lord Kelvin o něco později prohlásil, že “Rentgenové paprsky jsou patrně podvod.” Je ale třeba říci, že Lord Kelvin za mlada propagoval názor, že atom je vír energie a předběhl v tomto svoji dobu o více něž sto let. V roce 1902 prohlásil ředitel americké námořní observatoře, že “Létání stroji těžšími než vzduch je nepraktické a bezvýznamné, není-li zcela nemožné” Je mnoho autoritativních prohlášení vědců minulosti i současnosti o tom, že něco je nemožné. Je to jen přirozený důsledek odtržení rozumu od intuice, neboť to je způsob jak tito lidé pracují. Naproti tomu mnoho předpovědí autorů sci-fi románů se podařilo realizivat do hmoty. Život lidem ukazuje, že vše je možné, ale vždy se najde někdo, kdo ztratil dotek s realitou a svojí autoritou znemožní, nebo oddálí realizaci. Největšími nepřáteli pokroku jsme my sami, přesněji náš Stín, náš strach, naše naléhání na vlastní důležitost, naše malost, naše mentální klec.
Pravidla života Vzestup 2012 Historie a události Utajené technologie Odkazy Autor a kontakt Copyright           2012
Utajené technologie
Vnitřní a vnější technologie Utajené technologie Nová věda