Stvořitel, ocelová koule a tři zdroje zvuku.
Stvoření: Otec - Syn - Duch Řečeno správně: Matka - Duch - Život, tři slova, která v sobě skrývají tajemství Stvoření. Vibrační svět - jak si ho představit a jak pochopit sebe v takovém světě? Vibrační svět potřebuje prostředí ve kterém se může šířit zvuk Stvoření - tlaková vlna. Za příklad prostředí jsem zde použil ocel. Ocelová koule na obrázku představuje vhodné prostředí pro šíření zvuku, my jsme shluk vln uvnitř oceli, jako vlna nikdy z prostředí nemůžeme vystoupit a poznat ho. Přestože je ocel pro hmotu neprostupná my jako vlna jí procházíme bez odporu. Nepoznáme skutečnou velikost našeho světa,  protože se, jako vlna, na vnitřním povrchu koule, odrazíme zpět dovnitř a dostaneme pocit nekonečnosti. Uvnitř koule je tma, my ale vnímáme jiné vlny jako světlo a teplo a další jako “hmotu”. Když by někdo kouli rozřízl na půl, nikdy nás nenajde, jsme pro vnější svět neviditelní, jsme vlna a vnější svět je pro nás neviditelný, nemáme jak ho vnímat. Složením vlnění ze tří směrů vznikne struktura šestihranů. Na obrázku je znázorněna jedna rovina, když to samé uděláme ve zbývajících dvou rovinách máme strukturu šestihranů v prostoru  a vytvořili jsme trojrozměrný Květ Života. Jako Stvořitelé jsme prohlásili: “Budiž Světlo” a stalo se. Dále musíme vytvořit rotaci, aby vznikl vír Lásky a Čas. K tomu aby se vlna otáčela na místě, jsou potřeba tři zdroje zvuku s fází posunutou o 120 stupňů, nic nového pro každého, kdo někdy viděl trojfázový motor. Vytvořili jsme vesmír pracující na principu vlnění, zatím je ale bez života. Potřebujeme vyvinout “software života” a ke vstupu do takového světa potřebujeme vymyslet bránu a způsob jak se tam dostat svým vědomím. Princip Stvoření je velmi jednoduchý, složitost nastává tím, že v takovém světě existuje současně obrovské množství dějů které se navzájem prolínají a ovlivňují. Vysoké kmitočty mají krátkou vlnu a dávají vznik částicím malých rozměrů, a nízké kmitočty mají dlouhou vlnu a jejich uskupení vnímáme jako obrovská tělesa, planety a galaxie. Co je skutečné prostředí je pro nás nepoznatelné, možná je tekuté, možná pevné ale nejspíš, jde o něco co je mimo rámec naší představivosti. Cymatika - zobrazování vibrací materiálu. Pod plechovou deskou je umístěn reproduktor a na desce je drobný písek. Zrnka písku se uspořádají podle stojatých vln v materiálu. Toto je velice hrubé přiblížení k fungování Stvoření, ale poskytuje dostatečný vhled do jeho konceptu. Všimněte si že malá změna kmitočtu způsobí náhlé přerovnání zrnek, to je velmi blízko k dění, které budeme brzy zažívat při vzestupu. (Vzestup 2012) Otec, Syn a Duch??? Vzhledem k tomu, že Merkaba Matky Země byla v minulosti zmanipulována do neharmonie, je náš svět je negativně ovlivněn nadřazením mužského principu nad ženský a následným patriarchátem. Ženám a principu ženství byla vzata veškerá důležitost, zejména v oblasti duchovní. Otec, Syn a Duch jsou mužské atributy, mají pouze jangovou polaritu a nikdy nemohou dát vznik Životu a Stvoření. Příroda je obrazem Stvoření a nikde v přírodě nemohou samci spolu zplodit život. Pamatujte, že okolní svět, příroda stvořen tak, aby vedl člověka k poznání duchovního světa. Tvrdit, že Otec, Syn a Duch je základ života je nesmysl a další velká lež negativních sil. Otec je ve skutečnosti Matka = prostředí a prostředí má jinovou polaritu. Duch je ve skutečnosti informace (vibrace) software Života a má jangovou polaritu, a Syn je Život Matka poskytuje prostředí pro vývoj nového života. Matka je prvotní prostředí, v našem příkladě na obrázku zcela nahoře by to byla ocelová koule. Nežijeme tedy v těle boha jak se občas někde objeví, ale když už, tak v těle bohyně. Ovšem matka sama o sobě nový život nevytvoří, potřebuje informaci jak ho vytvořit, v hmotném světě je nositelem informace spermie, ve světě vibrací je to Duch, vibrace, primární zvuk Stvoření, zvuk Óm. Když Duch (zvuk, vibrace) prostoupí Matku (prostředí) začne proces nekonečné výměny energie, a tento proces je Život (Syn a Dcera). Zde je vidět, jak dalece jsou naše základní představy o duchovnu zmanipulovány. Slovní spojení Otec, Syn a Duch, je neharmonické a nerezonuje se Životem. Je výtvorem náboženství a náboženství jsou výtvorem negativity, neboť mají hierarchii.  Slovní spojení, které se Životem rezonuje je Matka, Duch a Život.  Stvoření a Život není nic jiného než pokročilá technologie, kterou bytosti reálného světa používají k vývoji vědomí. Vytvoří iluzorní svět, do kterého následně sami vstoupí a tvoří v něm další život. Dávají tomuto životu své vědomí a tím jejich vědomí roste. Stvoření je trenažér vědomí, kde lze žít najednou tisíce životů v různých prostředích, v různých tělech a v různých situacích. My jsme součást vědomí našich Stvořitelů a tak jsme tvůrci i stvořené, stali jsme se bohy a bohyněmi. Učíme se, aby jednou, až zvládneme vše co jsme si předsevzali,  jsme mohli vystoupit do reálného světa. Uctívání vnějších bohů, tak jak učí většina náboženství je trikem negativních sil, s cílem  odvédst člověka od nalezení svého vlastního božství a své vlastní svrchovanosti. Na svět přišli v lidské historii různí velcí učitelé. Negativní síly se chopily jejich odkazů a z každého odkazu udělaly náboženství. Dále negativní síly postavily tato náboženství proti sobě a použily je pro vytvoření válek mezi lidmi. Všechna současná náboženství mají pyramidální strukturu a proto jsou negativní, bez ohledu na krásná slova, která hlásají. Strom poznáš podle ovoce a ovocem by mělo být osvobození člověka, to se ale neděje. Namísto toho jsou lidé myšlenkami náboženství zotročováni a to i v dnešní době a i v naší zemi. Náboženství nemohou védst člověka k osvobození, protože svobodný člověk, člověk který pozná že je sám bohem nepotřebuje náboženství. Náboženství by tak zanikla! Náboženství tedy musí udržovat člověka v nevědomosti, aby mohla existovat. Autor těchto stránek byl řadu let věřícím, než nalezl mnohé trhliny v učení, pochopil o čem tato hra je a rozhodl se odejít, aby pod vedením své duše hledal pravdu. Všechna náboženství používají strach k vymývání mozku a k dosažení poslušnosti a tak jsou mnozí polapeni v pasti ze které se nemohou dostat, neboť postrádají lásku k sobě a nemají se rádi. Jejich srdeční čakra není dost silná na to, aby přetransformovala vnitřní strach na lásku, odvahu a svobodu. Je to opět o srdci. Spasitel je potřeba tam, kde se člověk vnímá jako oběť a oběť, aby mohla existovat, potřebuje agresora. Cyklus oběť-agresor je to co žijeme po tisíciletí. Když člověk pochopí, že oba typy chování způsobuje nedostatek lásky, buď lásky k sobě nebo lásky k druhému, pak má možnost s tím něco udělat. Pokud začne vnímat sebe a ostatní jako svéprávné lidské bytosti a ne jako figurky na šachovnici a přestane svému vnitřnímu agresorovi a své vnitřní oběti ustupovat, nebude ani agresivní ani obětí. Začne si dovolovat prožívat to, co dříve považoval za nemožné. Klíč je v přijetí osobní zodpovědnosti za vše co se mi v životě “děje” protože si to ve skutečnosti tvořím, a tvořím to buď svým strachem nebo svojí láskou. Ten, kdo v sobě sjednotí oběť s agresorem nemá potřebu pro vnějšího spasitele, je soběstačný a žije své božství.
Pravidla života Vzestup 2012 Historie a události Utajené technologie Odkazy Autor a kontakt
Pravidla Života
Copyright           2012 Úvod Merkaba - tvůrčí nástroj Stvoření Vize Vědomí Jak ztrácíme vnitřní Světlo Kolektivní vědomí Karma a milost Světlo, Láska Čas Dimenze - vibrační roviny Života Rozum, srdce, emoce Postoj, motiv, myšlenka Pozitivní a negativní Světy Minulé, paralelní a budoucí životy Stvoření: Otec - Syn - Duch