Mikroskop Dr. Rifea
Disk Dr. Browna
Mnoho dalších zajímavých přednášek Inspirativní TV najdete zde: http://www.inspirativni.tv/ 
Z přednášky autora na téma “Volná energie” v Prague Business Club
Utajené technologie Lidé vždy hledali způsoby jak si ulehčit svůj úděl, svoji práci, jak získat více svobody. Naše dnešní technologie, kdy nám GPS navigace hlasem říká kudy jet a za kolik metrů odbočit, naše počítače, na kterých můžeme volně komunikovat, hledat informace, poslouchat hudbu a sdílet videa z celého světa, naše mobilní telefony, to vše bylo ještě velmi nedávno považováno technicky za nemožné. Počítače, GPS, mobily, jsou ale pouze informační technologie, jen jeden úzký obor elektroniky. Kam se poděl pokrok v ostatních oblastech. Co takový základní obor jako je fyzika? Zdá se divné, že zde je jaksi ticho po pěšině a žádné nové technologie se neobjevují? V našem negativním světě, ve světě kontroly a ovládání to nemají některé technologie a jejich vynálezci jednoduché. Vše co se dá použít k ovládání lidí, co by zmenšilo míru ovládání, nebo co by ohrozilo zisky nadnárodních společností mizí v propadlišti. Když okolo roku 1900 Nikola Tesla pokročil ve svém vývoji bezdrátového přenosu elektrické energie do stádia, kdy jej bylo možno veřejně zavédst, zeptal se ho při předvádění prototypu jeho finančník J. P. Morgan: “a kde bude elektroměr”? Tesla odpověděl, že žádný nebude, protože se jedná o sebe-regenerující zdroj energie a tudíž výroba nebude nic stát. Tesla chtěl dát lidem energii zdarma, jeho bankéř měl však jiné představy a okamžitě zastavil financování. Stavba vysílače ve Wardencliffu byla přerušena a Tesla se ocitl bez peněz. Tesla byl jedním z prvních, kdo objevil volnou energii. Pro ty kteří stejně jako já prošli v této oblasti vědy klasickým vymýváním mozku, t.j. klasickým vzděláním a budou si myslet, že bezeztrátový a bezdrátový přenos silové elektřiny na dálku je nesmysl, musím říci, že Dr. Tesla věděl co dělá. Teslovo zařízení nepřenáší silovou elektřinu, ale to co silovou elektřinu vytvoří v přijímacím zařízení. Naše chápání skutečných dějů elektrodynamiky je na úrovni doby kamenné. Mini-prototyp Teslova zažízení lze nyní zakoupit  v Německu od Dr. Konstantina Meyla, který Teslův koncept oživil a vědecky doložil. Odkaz na Meylovy stránky: http://www.meyl.eu/go/index.php?dir=10_Home&page=1&sublevel=0 Zařízení Dr. Meyla má tak zvaný koeficient výkonosti označovaný jako COP (Coefficient Of Performance) asi 2. To znamená, že zařízení produkuje v přijímači 2x více elektrické energie, než kolik se dodává do vysílače. Teslovo zařízení mělo koeficient výkonosti nesrovnatelně vyšší (v řádu milionů). Mezi léty 1920 až 1940 prováděl Dr. Royal Raymond Rife PhD pokusy s devitalizací bakterií a virů pomocí krátkovlných frekvencí. Dr. Rife napřed vynalezl mikroskop, který využíval dva druhy světla, normální světlo procházející vzorkem a monochromatické (jednobarevné) světlo. Paprsky obou světel spojil pod proměnlivým úhlem do celku a výsledkem interference bylo tehdy nedosažitelné zvětšení 18 000x (pro srovnání, zvětšení normálního optického mikroskopu je okolo 1000x). Dr. Rife byl proto také mnohými považován za podvodníka. I dnes je u klasických optických mikroskopů toto zvětšení nemožné. Pod tímto mikroskopem, bylo možno pozorovat žijící viry. Další krok byl ten že na žijící viry působil krátkovlnými radiovými kmitočty a hledal frekvence na kterých zanikají. Tyto frekvence pak začal používat pro léčení. Experimentoval s viry z nádorů pokusných myší a brzy se mu podařilo tyto nádory vyléčit. Následovaly pokusy na dobrovolnících v konečném stádiu rakoviny a Dr. Rife téměř všechny vyléčil po několika pěti minutových sezeních. Dr. Rife byl schopen vyléčit jakoukoliv nemoc, nevratně, navždy a bez prášků, pouhou expozicí pacienta záření jeho přístroje. Tím ale úspěch Dr. Rifea končí. Po té co začal spolupracovat s General Electric a o jeho věhlasu se dověděla American Medical Association, kterou podporovaly farmaceutické společnosti, byl předvolán k soudu na základě vykonstruovaných obvinění ze zpronevěry peněz svých investorů. Přestože se soudu nepodařilo přesvědčit žádného investora, aby proti Dr. Rifeovi svědčil, veškeré jeho zařízení bylo zkonfiskováno a další výzkum byl znemožněn. Tolik o svobodě v USA. Další odkazy na práci Dr. Rifea:  http://www.rife.org/   http://rifevideos.com/index.html V roce 1923 začal T. T. Brown experimentovat s tím zda kovový předmět nabitý na velmi vysoké napětí ovlivní gravitační pole Země. Brown sice prokázal určitou spojitost mezi gravitací a elektrostatickým polem, ale jeho výsledky byly pro praktické antigravitační zařízení nepoužitelné. Brown však neúnavně pokračoval a po druhé světové válce ho napadlo zkusit nabitý kovový předmět roztočit. Jeho pravidelně publikované zprávy o pokroku oboru antigravitace tím ustaly a veškerý jeho další výzkum se stal utajeným. T.T.Brown sice nikdy nesestavil praktické antigravitační zařízení, ale jeho práce dala podnět k následování a tato technologie již nyní existuje. Tři zmíněné technologie, volná energie, vibrační medicína a antigravitace jsou jen špičkou ledovce. Lidé kteří byli na mnoha tajných projektech zúčastněni prohlašují, že cokoliv co si umí člověk představit je již vynalezeno, a že až se podaří tyto technologie uvolnit pro veřejnost, bude si lidstvo připadat jako Alenka v říši divů. Zde je několik okdazů pro ty, kteří chtějí hlouběji proniknout do téma volné energie: 1. České stránky o volné energii: . . . . . . . . . . .  http://free-energy.webpark.cz/ http://www.zivaenergie.com/ 2. Web francouzkého experimentátora J. Naudina, volná energie a antigravitace: . . .  http://jnaudin.free.fr/ 3. Rexresearch má stovky patentů a dost dobré popisy zařízení ze všech oblastí, volná energie, antigravitace, lékařství, životní prostředí: . . . . . . . . . . . . . . . .  http://www.rexresearch.com/1index.htm 4. Seznam zařízení volné energie, mnoho podpůrných informací a také mnoho chyb: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  http://free-energy-info.co.uk/
Pravidla života Vzestup 2012 Historie a události Utajené technologie Odkazy Autor a kontakt
Utajené technologie
Copyright           2012 Vnitřní a vnější technologie Utajené technologie Nová věda